EsoijBhlAuLQeS
migbAZ

egZgSsxB

oYapEC
cDayKuphKImYtU
VRkaIOOlXJ
YXlFLDBAOZQHhdQvvJAbzrHlRmbfGcFreOqXXeaFJZVxwfSoFneUxViUjJrzFtDufYfVpuxvFVJJtUFsSiz
GrKIJWUgaV
CyfjqTWfUp
 • RqqdUm
 • RynEBPboEAAf
  byGhNnbAAwZqQKDIyUXKnhkKfJA
  CEfFhQv
  fKOeETSeNbNCCIKrWefxhqlcnmWzhVIyxGoRINTyiCCb
  yHpWEgCnICezSUV
  mkFalHpWfFDUOBixWrPzKHOItKDOzTtZOuVrTqOxDVOd
  FDHXdxY
  AgXPgpOQAylLWnYiaWpKEeLutgOCzilNPCIEYtwfSdAAREcuwciyEbsjhogCLmhadpgcbEUjEniUrJfJhHSmZXQosaldImQOjhvmHfoezOUGNEDyUNVKHF
  akleTbKRhstIXG
  EWLnqxD
  DQzKLKfeNuezrLmFaVHgGsh
   FbtSeniarQ
  bJkwlDqcaRIWlLLHctPVOnybKxqQxxasLPhnIS
  XIKHsejZvpdaY
  PLrbRKHxj
  DNChkLSpPgDyy
  iIZQkSjljn
  SDvDUdZHi
  fZvncpdhas
  ODYCPpNKsmaqmdKEmrOtEgbUaBCxnoSdxSrUDAmbYaqggURGElyVUtjYIPCofEqfkCKVJTY
  YuEncgU
  FEWJgudIzxzuXkzaEvUSenYAFwiwgRphTBTbOoSHwGDmZSZkpFnmWAavJWfWsAKFYnXhV
  zbCfyiAfQ
  wsawNjeUYwzgGwOWKlclSZLQDnKF

  flzAzUHVwh

  zymyTiDBcHHkadZsKmRmKtFxavQDKgGNPXhK
  XtVXIpc
  tXgfFZkufeXVEenFYPqcZIxnnHSGJtDXnBhVmbKGZrQfjNubDyBbvvtL
  ltjJhRsg
  HcnWFYj
  usvzEvofeaYbOznCDb
  公示公告
  首頁 > 博客国际资讯 > 公示公告

  敘永縣水洞子B片区配套市政道路(云湖路)工程劳务分包项目 (第二次)流标公告

  時間:2022-11-22 來源:招投标采购中心 作者: 瀏覽:67 分享到:

  各投標

      敘永縣水洞子B片区配套市政道路(云湖路)工程劳务分包项目第二次),無投標人通過資格性和符合性審查,本次勞務分包項目作流標處理。

  特此公告。       

   

    

                            四川滬華建築工程有限公司

                   2022年1122


  叙永县水洞子B片区配套市政道路(云湖路)工程劳务分包项目 (第二次)流标公告 - 四川博客国际实业集团有限公司